The Blog


عکاسی مبلمان یکی از پر چالش ترین شاخه های عکاسی صنعتی و تبلیغاتی است و این را به خاطر داشته باشیم که عکس را در یک لحظه می شود دید. در واقع برگ برنده این رسانه همین یک لحظه دیده شدن است. زیرا برای تسخیر همین یک لحظه، ساعت ها و سال ها کار و ممارست عکاس نهفته است. مبلمان که در این چند سال اخیر به یک صنعت صددرصد داخلی تبدیل شده است مهم ترین رسانه اش عکاسی است. و عکاسی درست از این محصول اولین قدم در دیده شدن است. عکاسی مبلمان کاری سخت و در عین حال لذت بخش است که نکات زیادی در رابطه با آن باید رعایت کرد که در ادامه به آن می پردازیم.

خواندن ادامه مطلب